Undervisningsmateriale

Folkeskoleelever er fremtidens borgere, forbrugere og beslutningstagere. Det er afgørende at give dem den bedst mulige uddannelse inden for klimaforandringer og bæredygtighed, hvis en fremtidig grøn omstilling skal lykkes.

Det vil vi meget gerne bede om din hjælp til!

Vores oplæg er, at du gennemfører et forløb på din skole, hvor klima og miljø sættes på dagsordenen for dine elever (4.-7. klasse). Du kender dine elever meget bedre end os, så derfor skal du selvfølgelig bestemme, i hvilket fag I skal arbejde med emnet, hvilket fokus og emner undervisningen skal inkludere, og hvor mange timer det skal vare.

Vi har vedlagt inspiration og forslag til fagene Natur/teknologi og Geografi. I materialet er der indskrevet læringsmål baseret på færdigheds- og vidensmål i de tre fag.

Herefter er dine elever godt forberedte til et besøg i CLIMATE PLANET. Uanset om dine elever føres igennem et sådant forløb eller ej, er I altid velkomne, og du kan læse mere om skolematerialet på ULF i Aarhus' hjemmeside

Et nyt undervisningsmateriale fra Dansk Retursystem er snart klar til brug. Tilmeld jer allerede nu på marketing@dansk-retursystem.dk og få det tilsendt automatisk.

Praktisk

Dansk Retursystem ønsker at lære børnene om genanvendelse og ressourcer, og derfor har de sponsorereret tre dage med forestillinger i CLIMATE PLANET den. 6., 8. og 9. juni 2017, kl. 9.00, 10.00 og 11.00, hvor eleverne kan komme gratis ind. Der arbejdes derudover på at skaffe flere midler til at betale for billetter og transport for flere elever. Har I interesse i at besøge CLIMATE PLANET, kan I gratis bestille billetter til elever og lærere. Vores billetsystem til skoledagene foregår igennem vores samarbejdspartner, FO Aarhus, og derfor bestilles billetterne via deres hjemmeside.

 
Partnere: GoGreenWithAarhus, FO-Aarhus, Affaldsskolen, Dansk Retursystem & Århus Stiftstidende.